Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť prevádzkujúca piváreň s reštauráciou v širšom centre Bratislavy.