Charakteristika spoločnosti

Rodinná spoločnosť, ktorá sa zaoberá správou budovy.