Charakteristika spoločnosti

Obchodná činnosť,
Záložná činnosť