Charakteristika spoločnosti

Novovzniknutá ambulancia detskej kardiológie, starostlivosť o deti vo veku 0 – 18 rokov