Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária pôsobiaca prevažne v oblasti rodinného, občianskeho, obchodného a trestného práva.