Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník), osobný úrad (výkon práce vo verejnom záujme)

Kancelária verejného ochrancu práv

Miesto práce
Verejný ochranca práv, Grösslingová, Staré Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 000 EUR/mesiacPodľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (základná zložka mzdy: tarifný plat od 1.1.2023 - 809,50 eur – 1 199,50 eur v závislosti od dĺžky započítanej praxe + možné priznať osobný príplatok). 5. platová trieda podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečovanie zložitých účtovníckych agend. Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce.
V rámci uvedených úloh zamestnanec vykonáva najmä:
a)komplexné zabezpečovanie účtovných operácií pri spracúvaní mzdovej agendy štátnych zamestnancov a zamestnancov, príprava a sledovanie mzdovej uzávierky, spracovávanie dokumentácie súvisiacej s odmeňovaním,
b)evidencia, spracúvanie a kontrola evidencie dochádzky na účely spracovania miezd a nároku na stravné,
c)vedenie personálnych a mzdových dát štátnych zamestnancov a zamestnancov v personálnych informačných systémoch,
d)plnenie vybraných úkonov v oblasti personálnej administratívy, spracovávanie podkladov, výstupov a komunikácie so štátnymi orgánmi a organizáciami, inými právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami (napr. s poisťovňami, daňovými a inými úradmi),
e)participácia na plnení úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby (zabezpečenie vstupných a periodických školení zamestnancov),
f)spolupráca s ostatnými organizačnými útvarmi pri plnení úloh a poskytovanie poradenstva v oblasti zverenej pôsobnosti,
g)plnenie ďalších úloh a pokynov verejného ochrancu práv a vedúceho Kancelárie vydaných v súlade s právnymi predpismi.

Okrem vyššie uvedených úloh zamestnanec zabezpečuje:

a)komplexné zabezpečovanie evidencie, korešpondencie a administratívy súvisiacej s plnením vyššie uvedených úloh, zabezpečovanie vedenia spisov, vrátane zakladania doplnení, prípravy podkladov, rozmnožovania dokumentov, vedenie evidencií, záznamov, kartoték, protokolov podľa pokynov v oblasti zverených úloh,
b)plnenie ďalších povinností zamestnanca podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o štátnej službe, Zákonníka práce, kolektívnych zmlúv a interných predpisov Kancelárie.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovanej dokumentácie: žiadosť, profesijný životopis.

Žiadosti spolu s požadovanou dokumentáciou zasielajte v termíne do 30. marca 2023 na adresu: Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava alebo elektronicky na: [email protected] s označením "ŽOZ - 01/2023 - OÚ".

Po vyhodnotení doručených žiadostí budú realizované osobné pohovory len s vybranými uchádzačmi/uchádzačkami.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

personalistika a mzdové účtovníctvo

Osobnostné predpoklady a zručnosti

a) kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné vzdelanie,

b) odborné vedomosti a zručnosti:
- prax v odbore personalistika a mzdové účtovníctvo,
- orientácia v základných právnych normách pracovnoprávnych a obdobných právnych predpisov,
- príprava, evidencia a odosielanie výstupov a výkazov,
- znalosť práce so mzdovým softvérom na spracovanie miezd (SAP výhodou),
- práca v rozpočtovej organizácii výhodou,

c) kompetencie:
- samostatnosť,
- zodpovednosť,
- schopnosť učiť sa.

d) ostatné predpoklady:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť na výkon práce vo verejnom záujme.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária verejného ochrancu práv

Oblasť pôsobenia: Ochrana základných práv a slobôd podľa zákona č. 564/2001 Z. z.
o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov
ID: 4508223  Dátum zverejnenia: 8.3.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 000 EUR/mesiac