Riaditeľ/riaditeľka odboru hospodárskej správy

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Miesto práce
Hlavná 110, Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
júl 2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
12.platová trieda: od 581 € do 833,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V sume nie je zahrnutý osobný príplatok a príplatok za riadenie.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

*riadenie odboru hospodárskej správy, koordinovanie, kontrolovanie, organizovanie práce zamestnancov odboru
*obstarávanie tovaru, služieb a stavebných prác pre odbor HS a ostatné odbory a referáty Kancelárie Ústavného súdu SR v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
*činnosti v oblasti verejného obstarávania z úrovne ústredného orgánu štátnej správy
*sledovanie plnenia zmlúv HS a neprekročenie finančných limitov
*tvorba a spracovanie interných smerníc, predpisov a služobných pokynov týkajúcich sa oblasti odboru HS
*koordinovanie správy budov a autoprevádzky

Informácie o výberovom konaní

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v písomnej forme do 22.6.2018 na adresu: Kancelária Ústavného súdu SR, Hlavná 110, 042 65 Košice s označením "Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka odboru HS".
Zoznam požadovaných dokladov:
*profesijný životopis
*kópia diplomu
*referencie
*čestné prehlásenie o bezúhonnosti
*čestné prehlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov
*súhlas s vykonaním bezpečnostnej previerky III. stupňa v zmysle § 15 ods.2 písm.b/ zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
*súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické alebo technické zameranie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

bezúhonnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, organizačné a riadiace schopnosti .
Výhodou:
*skúsenosti s revíznou činnosťou
*skúsenosti s investičnou činnosťou
*skúsenosti s verejným obstarávaním
*skúsenosti s logistikou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu SR (ďalej len "kancelária") je právnická osoba a plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu SR. Postavenie a úlohy kancelárie upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov v § 9, § 9a a § 9b. Štátnozamestnanecké vzťahy štátnych zamestnancov v Kancelárii sa riadia ustanoveniami zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnanecké vzťahy zamestnancov v Kancelárii sa riadia zákonom č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice
www.ustavnysud.sk
ID: 3416613   Dátum zverejnenia: 11.6.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   12.platová trieda: od 581 € do 833,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V sume nie je zahrnutý osobný príplatok a príplatok za riadenie.