Štátny radca - riaditeľ / riaditeľka osobného úradu

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Miesto práce
Hlavná 110, Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
apríl 2018

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Organizačný útvar: osobný úrad
Druh štátnej služby: stála štátna služba
-tvorba koncepcie štátnozamestnaneckých vzťahov
-zabezpečovanie komplexnej právne agendy na úseku štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov Kancelárie Ústavného súdu SR
-zabezpečovanie právnej podpory v oblasti právnych (hospodárskych, administratívnoprávnych a majetkovoprávnych) vzťahov Kancelárie Ústavného súdu SR
-príprava návrhov služobných predpisov v oblasti štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ako aj pokiaľ ide o obdobné vzťahy sudcov ústavného súdu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o zaradenie do výberového konania:
-kópia vysokoškolského diplomu s vysvedčenia o štátnej skúške
-profesijný životopis
-motivačný list
-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
-čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov
-súhlas s vykonaním bezpečnostnej previerky III.stupňa
-súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 10.4.2018 písomne na adresu: Kancelária Ústavného súdu SR, Hlavná 110, 042 65 Košice s označením "Výberové konanie č. 4/2018".

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo alebo ľudské zdroje a personálny manažment alebo verejná správa alebo ekonomika a manažment podniku

Ostatné znalosti

Personalistika - pokročilý

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- požadovaná odborná prax: 5 rokov na pozícii personalistu a 2 roky riadiacej praxe
- riadiace schopnosti; analytické, koncepčné a strategické myslenie; schopnosť pracovať pod tlakom; rozhodovacia schopnosť; komunikačné zručnosti; samostatnosť
- znalosť platnej legislatívy v personálnej oblasti a jej aplikácia v praxi
- výhodou je prax v štátnej službe alebo vo verejnom záujme a znalosť anglického jazyka

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu SR (ďalej len "kancelária") je právnická osoba a plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu SR. Postavenie a úlohy kancelárie upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov v § 9, § 9a a § 9b. Štátnozamestnanecké vzťahy štátnych zamestnancov v Kancelárii sa riadia ustanoveniami zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnanecké vzťahy zamestnancov v Kancelárii sa riadia zákonom č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
04265 Košice
www.ustavnysud.sk
ID: 3260004   Dátum zverejnenia: 28.3.2018