Odborný radca

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Miesto práce
Hlavná 110, Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

-Vykonávanie jazykovej a štylistickej úpravy rozhodnutí určených na publikáciu v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu SR, sumarizácia rozhodnutí Ústavného súdu SR a príprava registrov rukopisu Zbierky nálezov a uznesení Ústavného súdu SR
-Vykonávanie korektúr rozhodnutí Ústavného súdu SR po stránke jazykovej a štylistickej, kontrola úplnosti a správnosti uvádzaných právnych predpisov, spisových značiek rozhodnutí Ústavného súdu SR, rozhodnutí súdov alebo iných orgánov vrátane čísiel konaní uvádzaných v petite návrhov účastníkov konania pred Ústavným súdom SR
-Vykonávanie jazykovej korektúry interných predpisov Kancelárie Ústavného súdu SR

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o zaradenie do výberového konania:
-kópia vysokoškolského diplomu
-kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške zahrňujúcej slovenský jazyk, pokiaľ slovenský jazyk nie je zahrnutý v študijnom programe alebo odbore
-profesijný životopis
-motivačný list
-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
-čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov
-súhlas s vykonaním bezpečnostnej previerky I.stupňa
-súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 22.11.2017 písomne na adresu: Kancelária Ústavného súdu SR, Hlavná 110, 042 65 Košice s označením "Výberové konanie č. 13/2017"

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

humanitný alebo pedagogický odbor. Osobitný predpoklad: štátnica zo slovenského jazyka

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

-excelentná znalosť slovenského jazyka slovom i písmom
-odborná skúsenosť s prácou s textom
-veľmi dobré štylistické schopnosti
-adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom
-svedomitosť a spoľahlivosť
-bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu SR (ďalej len "kancelária") je právnická osoba a plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu SR. Postavenie a úlohy kancelárie upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov v § 9, § 9a a § 9b. Štátnozamestnanecké vzťahy štátnych zamestnancov v Kancelárii sa riadia ustanoveniami zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnanecké vzťahy zamestnancov v Kancelárii sa riadia zákonom č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
04265 Košice
www.ustavnysud.sk
ID: 3238985   Dátum zverejnenia: 10.11.2017