Riaditeľ/riaditeľka odboru hospodárskej správy

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Miesto práce
Hlavná 110, Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
15.09.2017

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- metodické usmerňovanie činnosti v oblasti verejného obstarávania z úrovne ústredného orgánu štátnej správy
- riadenie odboru hospodárskej správy, koordinovanie, kontrolovanie, organizovanie práce zamestnancov odboru
- obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác pre odbor HS a ostatné odbory a referáty Kancelárie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
- sledovanie plnenia zmlúv HS a neprekročenie finančných limitov
- tvorba a spracovanie interných smerníc, predpisov a služobných pokynov týkajúcich sa oblasti odboru HS

Informácie o výberovom konaní

žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v písomnej forme do 23.8.2017 na adresu: kancelária ústavného súdu SR, Hlavná 110, 042 65 Košice s označením "výberové konanie č. 10/2017-riaditeľ/riaditeľka odboru HS"
Zoznam požadovaných dokladov:
- profesný životopis
-kopia diplomu
-čestné predhlásenie o bezúhonnosti
-čestné prevhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov
-súhlas s vykonaním bezpečnostnej previerky
-súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania, resp. pre účely evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické zameranie

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

komunikatívnosť, spoľahlivosť, organizačné a riadiace schopnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu SR (ďalej len "kancelária") je právnická osoba a plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu SR. Postavenie a úlohy kancelárie upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov v § 9, § 9a a § 9b; zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 83 a § 104; zákon č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
04265 Košice
www.ustavnysud.sk
ID: 3156387   Dátum zverejnenia: 10.8.2017