Informatik

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Miesto práce
Hlavná 110, Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto)
992

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Podieľanie sa na analytickej činnosti pri riešení jednotlivých úloh informačného systému Kancelárie Ústavného súdu SR.
- Zabezpečovanie prevádzky informačného systému Kancelárie Ústavného súdu SR.
- Zabezpečovanie školiacich a poradenských služieb pre zamestnancov v oblasti prevádzkových a nových informačných technológií.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- kópia vysokoškolského diplomu a vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške
- profesijný životopis
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- čestné prehlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov
- súhlas s vykonaním bezpečnostnej previerky druhého stupňa
- súhlas so spracovaním osobných údajov


Žiadosti o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi zaslať v písomnej forme do 31. októbra 2016 na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Hlavná 110, 042 65 Košice, s označením „Výber. č. 13/2016“.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ODBOR INFORMATIKA

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Skúsenosti:
- poskytovanie užívateľskej podpory v oblasti informačných systémov koncovým užívateľom
- zabezpečenie prevádzky informačného systému
- správa aktívnych a pasívnych prvkov počítačovej siete
- správa počítačov, tlačiarní a ďalších prvkov počítačovej siete
- zabezpečenie pravidelnej zálohy dát
- správa a konfigurácia Active Directory
- zabezpečenie systémovej činnosti pri riešení informačného systému
- obstarávanie výpočtovej techniky
- zabezpečovanie a spracovanie potrebných dokladov IT
- dohľad nad monitorovaním výskytu prevádzkových problémov a ich riešenie,
tvorba projektovej dokumentácie, prevádzkových postupov a smerníc
- spolupráca s externými dodávateľmi
- evidencia požiadaviek prostredníctvom JIRA podľa SLA
- realizácia projektov poskytovaných z fondov Európskeho spoločenstva
Ďalšie požiadavky:
- logické, analytické a kreatívne myslenie
- flexibilita a odolnosť voči stresu
- zodpovednosť, spoľahlivosť, lojálnosť, schopnosť tímovej spolupráce

K prijatiu na štátnozamestnanecké miesto sa vyžaduje súhlas s vykonaním bezpečnostnej previerky druhého stupňa v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu SR (ďalej len "kancelária") je právnická osoba a plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu SR. Postavenie a úlohy kancelárie upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov v § 9, § 9a a § 9b; zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 83 a § 104; zákon č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
04265 Košice
www.ustavnysud.sk
ID: 2762672   Dátum zverejnenia: 12.10.2016