Zamestnanec oddelenia rozpočtu a financovania (účtovník)

Kancelária prezidenta SR

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.02.2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme .... v znení novely č. 318/2018 Z. z. (účinnej od 01.01.2019) *

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Komplexné zabezpečovanie účtovných agend v zmysle všeobecne záväzných platných predpisov a internej smernice pre vedenie účtovníctva v kancelárii, vedenie účtovnej evidencie o stave a pohybe majetku, záväzkov a pohľadávok, účtovanie o príjmoch a výdavkoch, výnosoch a nákladoch kancelárie,

- denné účtovanie účtovných prípadov podľa výpisov zo Štátnej pokladnice – kapitálové výdavky, bežné výdavky, pokladničné výdavky, výdavky zo sociálneho fondu, bežné transfery, pohonné hmoty, domáce a zahraničné pracovné cesty, zaraďovanie majetku do účtovnej evidencie, účtovné odpisy, pohyby zásob, dary, príjmy a ďalšie účtovné prípady,

- vedenie evidencie účtov kancelárie, vrátane mimorozpočtových zdrojov a zodpovednosť za správne zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v zmysle platných predpisov,

- kontrolovanie správneho a úplného dokladovania účtovných dokladov pred ich zaúčtovaním v zmysle interných smerníc pre vedenie účtovníctva a obehu účtovných dokladov v kancelárii,

- vedenie evidencie došlých faktúr, ich denné zapisovanie do elektronického systému, ktorý vytvára tzv. likvidačný list na odsúhlasenie výdavku ku každej faktúre a vedenie knihy došlých faktúr,

- mesačné účtovanie poskytnutých záloh na drobný nákup, reprezentačné, pohonné hmoty, rôzne preúčtovania, účtovanie miezd zamestnancov, daň z príjmu, odvody do poisťovní,

- mesačné odsúhlasovanie účtovného stavu majetku,

- mesačné odsúhlasovanie účtovných okruhov (vždy pred účtovným uzatvorením príslušného mesiaca),

- spracúvanie mesačných účtovných uzávierok a ročnej účtovnej závierky, vrátane celého procesu konsolidácie,

- zodpovednosť za správnosť účtovných zápisov a účtovných uzávierok voči nadriadenému orgánu a štátnemu rozpočtu,

- zostavovanie účtovných a finančných výkazov, ich predkladanie Ministerstvu financií SR a kancelárii pre potreby riadenia,

- zostavovanie účtového rozvrhu pre vedenie účtovníctva,

- porovnávanie výsledkov fyzickej inventúry s účtovnou evidenciou, nahlasovanie prípadných rozdielov inventarizačnej komisii za účelom ich usporiadania,

- vypracúvanie rozborov hospodárskych výsledkov organizácie,

- vypracúvanie prehľadov dlžníkov a veriteľov a zabezpečovanie likvidácie a vymáhania,

- zoraďovanie, označovanie a ukladanie účtovných dokladov do príručnej registratúry,

- vykonávanie agendy úhrad faktúr a výkon agendy pokladničnej služby v čase neprítomnosti zodpovedného zamestnanca.

Zamestnanecké výhody, benefity

- 5 dní dovolenky nad rámec zákona
- príspevok na III. pilier DDS

Informácie o výberovom konaní

* Pozícia po 01. 01. 2019 zodpovedá 5. platovej triede pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokumentov
a. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný),
b. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania (napr. maturitné vysvedčenie),

Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že oslovíme iba vybraných uchádzačov spĺňajúcich požadované vzdelanie a ďalšie požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

vítaný odbor ekonomika, účtovníctvo

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, komunikačné zručnosti, ...

- základy práce s PC – Word, Excel, účtovný program (Vema – vítané), Štátna pokladnica

Iné: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
bezúhonnosť

vyžaduje sa stupeň utajenia „Dôverné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária prezidenta SR
Štefánikova 2
81000 Bratislava
http://www.prezident.sk
ID: 3555005   Dátum zverejnenia: 7.12.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme .... v znení novely č. 318/2018 Z. z. (účinnej od 01.01.2019) *