Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť K-Residents, s.r.o., pôsobí na trhu od roku 2014. Špecializujeme sa na technické zastúpenie / podporu na mieste v rámci automobilového priemyslu, pre našich klientov, ďalej na služby v oblastiach engineeringu, podpory logistiky, výroby, atď..
Sme progresívna spoločnosť, ktorá sa zameriava na špecifiká výrobných procesov v oblasti Automotive, ich následnú optimalizáciu, riešenie problémových situácií spojených s dodávanými dielmi, atď..