Juraj Božik je sprostredkovateľ, ktorý vykonáva partnerskú činnosť obsluhy zákazníkov pre historického, stabilného a silného dodávateľa energií Stredoslovenská energetika, a. s. (v skratke SSE, a.s.).

SSE, a. s., pôsobí na trhu už viac ako 95 rokov a dodáva energie viac ako 600 000 zákazníkom. Okrem dodávky elektriny a plynu ponúka komplexné riešenia pre zvyšovanie energetickej efektívnosti, optimalizáciu spotreby a manažment energií. Tieto služby neustále zdokonaľuje, modernizuje a prispôsobuje meniacim sa potrebám zákazníkov. Akcionárska štruktúra SSE, a.s.: 51% Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a 49 % EP Energy, a.s..

SSE, a.s. získala viacero ocenení, za tie najdôležitejšie považujú:
- ocenenie AICO GRAND PRIX - Podnikové médium roka v kategórii Offline – printové médiá, brožúry, letáky.
- 3x ocenenie SPOLOČNOSŤ S NAJEFEKTÍVNEJŠÍM RIADENÍM ĽUDSKÉHO KAPITÁLU V SEKTORE ENERGETIKA (Leading HR Organisation)
- ocenenie Via Bona INŠPIRATÍVNA FIRMA
- 5x ocenený ZAMESTNÁVATEĽ ÚSTRETOVÝ K RODINE, RODOVEJ ROVNOSTI A ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ.

Pre našich pracovníkov vytvárame a podporujeme pracovné prostredie založené na princípoch zákazníckej orientácie, rovnakých príležitostí, otvorenej komunikácie, tímovej spolupráce a dodržiavaní etického kódexu. Úcta k jednotlivcovi, úcta k životnému prostrediu, snaha o vynikajúci výkon, spoločenská zodpovednosť a potreba integrity sú hodnoty, s ktorými sa stotožňujeme a snažíme sa, aby boli rešpektované jednotlivo i ako celok.

Ponuky práce: Juraj Božik

1 - 1 z 1