Charakteristika spoločnosti

JUNIK S&J, s.r.o. je montážna firma so stabilným postavením na trhu. Od roku 2015 sa podieľala na 250 projektoch v mnohých mestách na Slovensku i v Českej Republike. V súčasnosti sa zaoberá opláštením priemyselných , skladových a komerčných objektov, dodávkami a montážou klampiarskych prvkov a jednoduchých oceľových konštrukcií.