Charakteristika spoločnosti

Výroba stavebno - stolárska a tesárska