Charakteristika spoločnosti

Spracovanie prírodného kameňa a poskytovanie služieb v oblasti kamenárskych prác, predaj kamenárskych výrobkov, interiérových ako aj exteriérových doplnkov.