Charakteristika spoločnosti

Naším hlavným cieľom je spokojnosť a právna istota našich klientov. Tento cieľ dosahujeme diskrétnou a svedomitou prácou v rámci našej kancelárie, ako aj spoluprácou so súdnymi znalcami, notármi, tlmočníkmi, súdnymi exekútormi, audítormi, daňovými poradcami a inými odborníkmi z príslušných oborov. Týmto prístupom sme schopní poskytnúť kvalitný právny servis v akejkoľvek oblasti. Náš prístup ku klientom je založený na otvorenej komunikácii a vzájomnej dôvere. Dôraz kladieme na dlhodobú spoluprácu a individuálny prístup preto by sa aj úspešný uchádzač mal s týmto naším cieľom byť schopný stotožniť.

Ponuky práce: JUDr. Juraj Bilický, advokát

1 - 1 z 1