Charakteristika spoločnosti

Exekútorský úrad - činnosť zameraná na vymáhanie peňažného a nepeňažného plnenia priznaného exekučným titulom.

Ponuky práce: JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor

1 - 1 z 1