Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária so zameraním na obchodné právo a občianske právo.