Exekútorský úrad s pôsobnosťou na celom území SR vykonáva činnosti podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Ponuky práce: JUDr. Eva Falisová, súdny exekútor

1 - 1 z 1