Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby so zameraním na oblasti rodinného práva, medzinárodného a európskeho práva, riešenia sporovej agendy, obchodného práva, občianskeho práva, práva nehnuteľností. K výkonu povolania pristupujeme zodpovedne a s nadšením pre vec. Kvalifikovaným prístupom riešime zverené právne problémy našich klientov v maximálnej kvalite a v požadovanom čase.