Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá projekčnou ,konštrukčnou a výrobnou činnosťou v oblasti strojárskeho a stavebného priemyslu. Venuje sa výrobkom z ocele a hliníka,jednoúčelovým strojom a prípravkom pre rôzne odvetvia priemyslu.