Charakteristika spoločnosti

Sme mladá stavebná spoločnosť ktorá sa zameriava na kompletnú realizáciu stredných a väčších stavieb. Realizujeme stavby od projektovej dokumentácie až po konečnú fázu stavby. Snažíme sa pre našich partnerov vytvoriť príjemné pracovné prostredie s pozitívnou pracovnou klímou. Pôsobíme hlavne v Nitre a Trnave.