Charakteristika spoločnosti

Firma pracuje v stavebníctve od roku 1993. Zaoberá sa realizáciou stavieb akéhokoľvek druhu na Slovensku i v zahraničí.