Charakteristika spoločnosti

JRM Slovakia, s.r.o. so sídlom v Trnave je rýdzo slovenská firma s bohatými skúsenosťami v informačných technológiách. Je silným partnerom v poskytovaní služieb v tejto oblasti vrátane implementácie IT, outsourcingu servisných služieb, implementácie podnikových informačných systémov. Prioritou je poskytovanie služieb firmám zo segmentu malých a stredných spoločností a štátnych organizácií. Všetky služby, od implementácie až po samotný rutinný helpdesk, sú spracované internými procesmi. Tým zvyšujeme efektívnosť a rýchlosť našich služieb.