Charakteristika spoločnosti

Kto sme?
Spoločnosť JRK bola založená s poslaním zlepšovať odpadové hospodárstvo vďaka inováciám, ktoré znižujú množstvo zmesového komunálneho odpadu predchádzaním jeho vzniku a zvyšovaním miery triedenia.
So stovkami samospráv máme dlhodobé partnerstvá. Realizovali sme profesionálne dodávky inovatívnych produktov a technológií, vyvinuli evidenčný systém ELWIS a pomohli s informačnými kampaňami pre občanov.

Ponuky práce: JRK Slovensko s.r.o.

1 - 1 z 1