Charakteristika spoločnosti

Stavebná spoločnosť s 23 ročnou históriou. Naša spoločnosť vznikla v r. 1997 so zameraním na stavebné práce. Postupom času firma rozširovala portfólio stavebných činností, ako aj oblasť pôsobnosti.
Zaviedli sme a používame systém manažérstva kvality v oblasti: „Uskutočňovanie pozemných a inžinierskych
stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác“ podľa STN EN ISO 9001:2016.
Disponujeme pracovníkmi kvalifikovanými pre činnosť stavbyvedúceho i činnosť stavebného
dozoru.

Ponuky práce: Jozef Pojezdala - STAVORAVA

1 - 1 z 1