Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá prevádzkovanim siete 20 prevádzok v nákupných centrách na západnom a strednom Slovensku
Slovensku