Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá prevádzkovanim siete prevádzok v nákupných centrách na západnom a strednom Slovensku
Slovensku