Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Johnson & Johnson je najkomplexnejším poskytovateľom produktov a služieb v zdravotníctve, od výrobkov pre starostlivosť o matku a deti, cez farmaceutické produkty až po zdravotnícke prostriedky a technológie.