Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť sa zaoberá reklamou a polygrafickou činnosťou a predajom kancelárskych potrieb.