Charakteristika spoločnosti

prenájom nehnuteľností, finančné investovanie