Charakteristika spoločnosti

Rodinná spoločnosť zaoberajúca sa prepravou tovaru zo Slovenska do krajín Eu najmä DE, FR, BENELUX, GB