Charakteristika spoločnosti

Dopravno-obchodná spoločnosť, zaoberajúca sa prepravou stavebných materiálov.