Charakteristika spoločnosti

Licencovaný obchodník s cennými papiermi, člen Centrálneho depozitára cenných papierov a Burzy cenných papierov Bratislava.