Charakteristika spoločnosti

Prvá a jediná nezisková organizácia, ktorá poskytuje komplexnú odbornú a humanitárnu pomoc pre osamelých rodičov a ich deti z jednorodičovských rodín.
Tvoríme systémové zmeny v práci s neúplnými rodinami.