Charakteristika spoločnosti

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.