Charakteristika spoločnosti

Oprava elektrických spotrebičov a náradia. Záujemca môže byť aj absolvent školy, ktorého zaučíme.