Charakteristika spoločnosti

prevádzkovateľ ČS SHELL Slovakia s.r.o.