Charakteristika spoločnosti

janom je súkromná investičná spoločnosť, ktorá sa podieľa na investíciách a developingu projektov. V rámci inovatívnych projektov realizujeme investície v oblasti elektromobility, materiálového výskumu, spracovania a uchovávania dát, inteligentného systému riadenia a uskladňovania energií, poskytovania automatizovaných služieb kontroly infraštruktúrnych aktív.