Charakteristika spoločnosti

Elektroinstalacne prace na stavbe.