Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Jama-Gastro spo.s.r.o prevádzkuje od roku 2001 štýlovú reštauráciu Prazdroj ,ktorá ako prvá na Slovensku začala pivo čapovať z veľkokapacitných medených tankov. Na základe neustálej odbornej starostlivosti a kontroly piva, reštaurácia zaujala najpoprednejšie miesta v kvalite tohto zlatistého moku na Slovensku. Ponúkame pivo špičkovej kvality o čom svedčí aj uznanie hlavného „sládka“ plzeňského pivovaru. Reštauráciu navštevuje mnoho významných hostí spoločenského a politického života