Voľné pozície

Riadiaci inžinier robotiky/Controls Engineer - Robotic


MIESTO VÝKONU PRÁCE : Nitra
PLAT : Od 1 900 EUR/mesiac, 0-15% ročný bonus, ďalšie benefity podľa smernice JLR

Popis práce

Príležitosť:

Údržba je integrovanou funkciou výroby v rámci výrobných operácií a je zodpovedná za údržbu všetkých montážnych zariadení a súvisiacich procesov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby výrobný tím mohol vyrábať vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky SQDCME nášho výrobného závodu. Dosahuje sa to implementáciou štíhlej, flexibilnej a disciplinovanej spoločnej výrobnej operácie, ktorá je definovaná: Súborom princípov a procesov, ktoré využívajú skupiny schopných, angažovaných a splnomocnených ľudí, ktorí sa učia a bezpečne spolupracujú pri výrobe kvalitných produktov a zároveň neustále zlepšujú procesy.

Pracovná ponuka vyžaduje schopnosť pracovať na zmeny - 12 hodinové pracovné zmeny. Zmennosť bude bližšie vysvetlená a komunikovaná kandidátovi pri telefonickom rozhovore.

Kľúčové zodpovednosti:

•    Riadiaci inžinieri resp. inžinieri kontroly sú zodpovední za údržbu a opravy zariadení závodu (hlavne robotov ABB, Fanuc, DURR), nástrojov a systémov používaných vo výrobe, strojárstve a iných priemyselných výrobných procesoch.
•    Vykonávanie pravidelných kontrol údržby, plánovanie modernizácie zariadení a úprav strojov, zisťovanie porúch, vyšetrovanie porúch zariadení a monitorovanie výkonu zariadenia po vykonaní opráv.
•    Zodpovednosť za obstaranie nových komponentov pre existujúce zariadenia alebo výmenu celej sady strojov po uplynutí predpísanej doby používania.
•    Analýza údajov CM (Monitorovanie stavu) / PM (Monitorovanie procesov) a doporučenie podpory pri nápravných opatreniach a aktivitách neustáleho zlepšovania. Vytváranie listov s pracovnými pokynmi pre úlohy prediktívnej údržby.
•    Riadenie implementácie úprav PM, TPM a aktualizácia súvisiacej dokumentácie, s cieľom zabezpečenia splnenia správnych noriem.
•    Asistencia pri školení pre integrované výrobné a údržbárske tímy. Príprava školiacich materiálov a školiaceho vybavenia.
•    Pravidelná komunikácia s dodávateľmi strojov a systémových predajcov.
•    Podpora technickej expertízy pre tímové aktivity pri riešení problémov.
•    Spolupráca s tímom a ostatnými členmi oddelenia na vytváraní efektívnych stratégií, postupov a metód údržby. Pravidelná komunikácia s oddeleniami výroby a kvality, s cieľom dosiahnutia najvyššej úrovne kvality konštrukcie po akomkoľvek zásahu a počas celej životnosti zariadení.
•    Pravidelná účasť na tímových stretnutiach, pravidelná komunikácia s inými oddeleniami v rámci výrobného závodu.

Požiadavky

Vedomosti, zručnosti a skúsenosti

Nevyhnutné: 
•    Ukončené stredoškolské alebo vysokolské vzdelanie v odbore: Mechatronika / Elektrotechnika / Robotika / Softvérové inžinierstvo alebo
•    Skúsenosť z oblasti údržby, mechaniky, robotiky v automobilovom alebo strojárskom odvetví
•    Skúsenosť s priemyselnými robotmi - najmä ABB, FANUC, DURR
•    Skúsenosť s riešením komplexných problémov v oblasti údržby, schopnosť analyzovať príčin ich vzniku pomocou adekvátnych sád nástrojov
•    Znalosť s tvorbou elektrotechnickej dokumentácie v automotive oblasti - výhodou
•    Aktívna znalosť práce s PC, znalosť aplikácií MS Office (Excel, Powerpoint, Word, Outlook), prezentácia výsledkov a analýz v Exceli
•    Znalosť bezpečnostných a environmentálnych noriem, s cieľom vytvárania hodnotenia rizík pre zariadenia priemyselnej automatizácie
•    Aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni B1, plynulá znalosť slovenského jazyka
•    Záujem o oblasť priemyselných systémov, automatizácie a robotiky. 

Žiadúce:
•    SAP PM, FACMON, Maximo IBM alebo podobný softvér na údržbu
•    Záujem o benchmarky aj mimo JLR. Študuje udržiavanie nových trendov.

Osobný profil 

Nevyhnutné:
•    Jednotlivec, ktorý je orientovaný na výsledky, demonštruje, je húževnatý, hnaný a vytrvalý, so schopnosťou poskytovať výsledky v zložitom, vysoko náročnom prostredí
•    Jednotlivec so schopnosťou kombinovať krátkodobé, pragmatické zameranie s dlhodobým plánovaním
•    Jednotlivec, ktorý je odolný, energický a nadšený, schopný dosahovať výsledky pod tlakom a zároveň konštruktívne reagovať na nové nápady a podnety
•    Jednotlivec, ktorý je schopný spochybniť existujúce myslenie pozitívnym spôsobom a zároveň budovať dôveryhodnosť a dôveru prostredníctvom skúseností a osobného štýlu
•    Dobrý komunikátor, ktorý dokáže komunikovať zložité myšlienky
•    Efektívny tímový hráč, aktívne vedie, rozvíja a podporuje členov tímu

Benefity

• Na relax, regeneráciu či šport v kruhu kolegov slúži od októbra 2023 naše nové Centrum zdravia a pohody. Fitness centrum, multifunkčné ihriská, stolný tenis a futbal, joga, masáže, vyživový, psychologický a právny poradca priamo v závode pomáhajú všetkým našim zamestnancom nielen starať sa o svoje zdravie, ale aj utužovať priateľské vzťahy s kolegami v špičkovo vybavených priestoroch a úplne zadarmo.

• Stravovanie len za 1 €. Počas prestávok si môžete oddýchnuť alebo sa občerstviť výberom zo širokej ponuky nápojov a malého občerstvenia z automatov, ktoré sú umiestnené v oddychových zónach.

• Príspevok na regeneráciu a vzdelávanie do 150 €.

• Odporučte nového kolegu a získajte bonus za odporučenie vo výške 250 € v hrubom. Čím viac úspešných kandidátov odporučíte tým viac môžete získať.

• Za dochádzanie vám poskytneme vám príspevok vo výške 60 € mesačne.

• Po dvanástich odpracovaných mesiacoch Vám poskytneme 400 € brutto, aby ste si sami vybrali z našich Jaguar Land Rover benefitov. Vy sami najlepšie viete, ako chcete využiť svoj voľný čas, či už na relax, vzdelávanie, starostlivosť o zdravie alebo pohodlné nákupy.

• Jaguar Land Rover vám prispieva 3% zo súčtu vášho platu na doplnkové dôchodkové poistenie a v plnej výške vám budeme hradiť životné a úrazové poistenie, ak sa pre ne rozhodnete.

• Budete pracovať v špičkovo vybavenom pracovnom prostredí, kde sa o našich zamestnancov staráme, aby mali čo najlepšie podmienky na prácu aj na oddych.

• Váš rozvoj je pre nás dôležitý, preto ponúkame možnosť vzdelávania, školení aj kariérneho rastu.

• V Jaguar Land Rover myslíme aj na svoje okolie – staráme sa o ochranu životného prostredia a stovky našich dobrovoľníkov už podali pomocnú ruku Nitre aj okolitým komunitám.
Predstavujeme

Centrum
zdravia
a pohody

Kde nájdete Fitness centrum, multifunkčné ihriská, stolný tenis a futbal, jogu, masáže, vyživového, psychologického a právneho poradcu
ID: 4674350  Dátum zverejnenia: 8.12.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 900 EUR/mesiac