Voľné pozície

Inžinier údržby PLC


MIESTO VÝKONU PRÁCE : Nitra
PLAT : Od 2 000 EUR/mesiac, 0-15% ročný bonus, iné benefity podľa JLR pravidiel

Popis práce

PRÍLEŽITOSŤ
Máme vzrušujúcu príležitosť pracovať pre novú automobilovú prevádzku v Nitrianskom kraji. Hľadáme nových zamestnancov na pozíciu Controls Engineer PLC.
Údržba je integrovanou funkciou výroby a je zodpovedná za údržbu všetkých montážnych zariadení a súvisiacich procesov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby výrobný tím mohol vyrábať vozidlá.

ZODPOVEDNOSTI:
Technici údržby sú zodpovední za údržbu a opravy zariadení závodu, nástrojov a systémov používaných vo výrobe, strojárstve a iných priemyselných výrobných procesoch.
Plánovanie a prípravu pravidelných kontrol údržby, plánovanie modernizácie zariadení a úprav strojov, zisťovanie porúch, diagnostikovanie porúch zariadení a monitorovanie výkonu zariadenia po vykonaní opráv.
Zodpovednosť za údržbu a opravy zariadení závodu, nástrojov a systémov používaných vo výrobe, strojárstve a iných priemyselných výrobných procesoch.
Plánovanie a príprava pravidelných kontrol údržby, plánovanie modernizácie zariadení a úprav strojov, zisťovanie porúch, diagnostikovanie porúch zariadení a monitorovanie výkonu zariadenia po vykonaní opráv.
Zodpovednosť za obstaranie nových komponentov pre existujúce zariadenia alebo výmenu celej sady strojov po uplynutí predpísanej doby používania.
Analyzovať údaje CM (Monitorovanie stavu) / PM (Monitorovanie procesov) a doporučovať podporu pri nápravných opatreniach a aktivitách neustáleho zlepšovania. Vytváranie listov s pracovnými pokynmi pre úlohy prediktívnej údržby.
Riadiť implementáciu úprav PM, TPM a aktualizovať súvisiacu dokumentáciu, aby sa zabezpečilo, že budú spĺňať správne normy.
Asistovať pri školení pre integrované výrobné a údržbárske tímy. Pripravovať školiace materiály a školiace vybavenie.
Komunikácia s dodávateľmi strojov a výrobných systémov.
Poskytovať technickú expertízu pre tímové aktivity pri riešení problémov.
Spolupracovať s tímom a ostatnými členmi oddelenia na vytváraní efektívnych stratégií, postupov a metód údržby. Spolupráca s oddelením výroby a kvality, aby sa zabezpečilo dosiahnutie najvyššej úrovne kvality výrobku po akomkoľvek zásahu a počas celej životnosti zariadenia.
Rozvíjať spoluprácu s ostatnými oddeleniami JLR a externými dodávateľmi

Požiadavky

KANDIDÁT

Nevyhnutné:
VŠ technického smeru (Mechatronika / Elektrotechnika/Softvérové inžinierstvo na úrovni BsC alebo MsC, ideálne v technickom odbore )
Skúsenosti v oblasti PLC riadenia/ programovania - Rockwell PLC výhodou
Skúsenosti s technológiou ABB Robotics sú výhodou
Skúsenosti s vývojom procesov pre systémy riadenia údržby
Znalosť bezpečnostných a environmentálnych noriem
Google a MS Office. (PowerPoint, Excel a Word a Project).
Skúsenosti s riadením tímu
Skúsenosti so špecifikovaním a inštaláciou novej automatizácie
Podporovať efektívne pracovné vzťahy s kľúčovými zákazníkmi, dodávateľskými spoločnosťami a oddeleniami.
Vytváranie a správa objednávok a riadenie malých projektov.
Anglický jazyk výhodou

Žiadúce:
SAP PM alebo podobný softvér na údržbu
Skúsenosti so štíhlou výrobou/lean manufacturing
Záujem o nové trendy aj mimo JLR v oblasti údržby

OSOBNOSTNÝ PROFIL

Nevyhnutné:
Jednotlivec, ktorý je orientovaný na výsledky, je húževnatý a vytrvalý so schopnosťou poskytovať výsledky v zložitom vysoko náročnom prostredí
Jednotlivec so schopnosťou kombinovať krátkodobé, pragmatické zameranie s dlhodobým plánovaním
Jedinec, ktorý je odolný, energický a nadšený, schopný dosahovať výsledky pod tlakom, a zároveň konštruktívne reagovať na nové nápady a podnety
Jedinec, ktorý je schopný spochybniť existujúce myslenie pozitívnym spôsobom, a zároveň budovať dôveryhodnosť
Efektívny tímový hráč, aktívne vedie, rozvíja a podporuje členov tímu
ID: 4581903  Dátum zverejnenia: 30.6.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 2 000 EUR/mesiac