Voľné pozície

Metrológ


MIESTO VÝKONU PRÁCE : Nitra
PLAT : Od 2 500 EUR/mesiac, konečný plat podľa skúseností, 0-15% ročný bonus, ďalšie benefity podľa pravidiel JLR

Popis práce

Úlohou danej pozície je podporovať skupinu Quality Leadership Group pri hodnotení produktov a zabezpečí sledovanie problémov s produktmi a procesmi s pevnými dátumami uzávierky, za účelom zvýšenia zisku modelovej rady poskytovaním vysokovýkonných vozidiel. Medzi hlavné zodpovednosti patrí vývoj iniciatív, riešení a sledovanie výkonnosti až do ukončenia.

Budete koordinovať proces výberu nástrojov dodávateľa a riadenia dodávateľov.
Poskytnete realizovateľnosť všetkých návrhov tak, aby vyhovovali požiadavkám na výrobu, návrh na montáž (DFA) a zarovnanie so zoznamom procesov (BOP).
Budete zastupovať CME na programových stretnutiach na všetkých úrovniach.

· Zaviesť stratégiu na zabezpečenie 100% zhody s postupmi MQOS a TS16949 v súvislosti so štandardmi metrologických auditov. Správa o stave metrológie závodu a nápravné opatrenia a stav manažmentu závodu.

· Vedenie tímu metrologických inšpektorov a evidencia dokumentácie ( certifikácie od dodávateľov, kalibračných značiek, bezpečnosti a údržby zariadení )

· Plánovať, naplánovať a viesť metrologické výrobné audity v rámci závodu vo všetkých technologických oblastiach alebo u našich dodávateľov na základe požiadavky oddelenia STA.

· Reporting

· Viesť inštalácie metrologického zariadenia (stav vzduchu, sledovanie vlhkosti vzduchu v zime, zatváranie a otváranie brán a pod.) tak, aby boli dodržané definované technické parametre.

· Plánovať a kontrolovať kalibráciu metrologických zariadení a realizovať ju s pomocou dodávateľa a oddelenia nákupu počas odstávky.

· Podpora s integráciou nového modelu pomocou nového príslušenstva a programu pre nový model.

Požiadavky

Nevyhnutné:
· Skúsenosť s kontrolou dodržiavania postupov a auditom vo výrobnom prostredí (napr. TS-16949, APQP, SPC, PPAP, FMEA, plány kontroly)
· Skúsenosti s vedením tímov vo výrobe s vysokým výkonom
· Dobré štatistické a numerické uvažovanie
· Schopnosť viesť medzifunkčné tímy
· Schopnosť zhromažďovať, triediť a efektívne komunikovať údaje na všetkých úrovniach v rámci spoločnosti je nevyhnutná
· Skúsenosti s dodržiavaním homologizácie / kalibračného auditu vo výrobnom prostredí
· Znalosť homologácií a externých certifikačných procesov
· Kompetentný používateľ MS Office: Word, Power Point a najmä Excel

Žiaduce:
· Znalosť rozmerových procesov výroby automobilov
· Skúsenosti s procesmi riadenia kvality a operačnými systémami
· Skúsenosti s nástrojmi Lean a neustáleho zlepšovania
· 6 Sigma Black Belt
· Silné komunikačné a prezentačné schopnosti
ID: 4496628  Dátum zverejnenia: 9.1.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 2 500 EUR/mesiac