Voľné pozície

Bezpečnostný Technik/Safety Consultant


MIESTO VÝKONU PRÁCE : Nitra
PLAT : 1 434 - 1 850 EUR/mesiac, finálna mzda podľa predchádzajúcich skúseností, 13. plat, ročný bonus 0-15% , ďalšie benefity v zmysle interných pravidiel JLR

Popis práce

Využite príležitosť pripojiť sa k nášmu BOZP tímu a stanete sa súčasťou implementácie stratégie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vašou náplňou práce bude:

Podporovať, prispievať k rozvoju a zabezpečovať jednotnú implementáciu všetkých aspektov bezpečnosti a ochrany zdravia spoločnosti Jaguar Land Rover

Monitorovanie, hodnotenie a preskúmaniu existujúcich, nových a budúcich právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia a zabezpečovať, aby systémy a procesy zodpovedali zákonným požiadavkám

Spolupráca s tímami z rôznych oddelení na implementácii iniciatív
neustáleho zlepšovania v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia

Vyhodnotenia rizika a identifikácia nebezpečenstiev

Spolupráca s pracovnou zdravotnou službou a vedenie príslušných záznamov

Poskytovať zamestnancom komplexné informácie o systémoch a postupoch BOZP vrátane poradenstva pri nákupe vybavenia a postupoch na pracovisku

Spravovať databázu nehôd a pripravovať reporting

Viesť príslušné záznamy v súlade s právnymi požiadavkami, napr. COSHH, aby sa zobrazili a skontrolovali potrebné oznámenia

Podieľať sa na vyšetrovaní nehôd a udalostí, vrátane analýz základných príčin

Uskutočňovať interné školenia BOZP pre zamestnancov, manažérov a dodávateľov (H&S indukcia, vyšetrovanie nehôd, hodnotenie rizík, školenia na zvýšenie povedomia)

Pripravovať pracovné pokyny a bezpečný systém prác

Zabezpečenie poradenstva a dodržiavania právnych a iných predpisov o bezpečnosti technických zariadení a určovania odbornej kvalifikácie obsluhy, príprava matice výcviku a zabezpečenie vhodnosti poskytovateľa výcviku

Vypracovať a implementovať bezpečnostný proces uvádzania do prevádzky, testovania a kontroly technických zariadení, strojov a robotov vrátane kategorizácie technických zariadení podľa nariadenia č. 508/2009 Z.z.

Pripravte analýzy a štatistiky, vedenie záznamov, mesačné správy


APPLY VIA: https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobreq?jobId=56701&company=C0001130632P

Požiadavky

Autorizovaný BOZP technik
Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
ID: 4074251  Dátum zverejnenia: 16.7.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 434 EUR/mesiac