Voľné pozície

PLC Inžinier


MIESTO VÝKONU PRÁCE : Nitra
PLAT : 1 800 EUR/mesiac, finálna mzda na základe skúseností, 0-15% ročný bonus, ďalšie benefity podľa internej smernice

Popis práce

PRÍLEŽITOSŤ
Údržba je integrovanou funkciou výroby v rámci T&F Operations a je zodpovedná za údržbu všetkých montážnych zariadení a súvisiacich procesov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby výrobný tím mohol vyrábať vozidlá.

NÁPLŇ PRÁCE
• Zodpovednosť za údržbu a opravy zariadení závodu, nástrojov a systémov používaných vo výrobe, strojárstve a iných priemyselných výrobných procesoch.
• Plánovanie a príprava pravidelných kontrol údržby, plánovanie modernizácie zariadení a úprav strojov, zisťovanie porúch, diagnostikovanie porúch zariadení a monitorovanie výkonu zariadenia po vykonaní opráv.
• Zodpovednosť za obstaranie nových komponentov pre existujúce zariadenia alebo výmenu celej sady strojov po uplynutí predpísanej doby používania.
• Analyzovať údaje CM (Monitorovanie stavu) / PM (Monitorovanie procesov) a doporučovať podporu pri nápravných opatreniach a aktivitách neustáleho zlepšovania. Vytváranie listov s pracovnými pokynmi pre úlohy prediktívnej údržby.
• Riadiť implementáciu úprav PM, TPM a aktualizovať súvisiacu dokumentáciu, aby sa zabezpečilo, že budú spĺňať správne normy.
• Asistovať pri školení pre integrované výrobné a údržbárske tímy. Pripravovať školiace materiály a školiace vybavenie.
• Komunikácia s dodávateľmi strojov a výrobných systémov.
• Poskytovať technickú expertízu pre tímové aktivity pri riešení problémov.
• Spolupracovať s tímom a ostatnými členmi oddelenia na vytváraní efektívnych stratégií, postupov a metód údržby. Spolupráca s oddelením výroby a kvality, aby sa zabezpečilo dosiahnutie najvyššej úrovne kvality výrobku po akomkoľvek zásahu a počas celej životnosti zariadenia.
• Rozvíjať spoluprácu s ostatnými oddeleniami JLR a externými dodávateľmi.

Požiadavky

ÚSPEŠNÝ KANDIDÁT
• VŠ technického smeru (Mechatronika / Elektrotechnika)
• SŠ technického smeru (Mechatronika / Elektrotechnika) s dlhodobou praxou
• Elektrotechnická vyhláška par. 21
• Skúsenosti v oblasti PLC riadenia/ programovania - Rockwell PLC výhodou
• Skúsenosti s vývojom procesov pre systémy riadenia údržby
• Znalosť bezpečnostných a environmentálnych noriem
• Google a MS Office (PowerPoint, Excel a Word a Project).
• Skúsenosti s riadením tímu
• Skúsenosti so špecifikovaním a inštaláciou novej automatizácie
• Podporovať efektívne pracovné vzťahy s kľúčovými zákazníkmi, dodávateľskými spoločnosťami a oddeleniami.
• Vytváranie a správa objednávok a riadenie malých projektov.
• Anglický jazyk (komunikácia s dodávateľmi)

Výhodou:
• SAP
• Znalosť technológie frekvenčných meničov – SEW výhodou
• Znalosť pneumatických zariadení – FESTO – výhodou
• Znalosť bezpečnostných zariadení – SICK – výhodou
• Záujem o benchmark aj mimo JLR. Záujem o udržiavanie nových trendov.
ID: 3810347  Dátum zverejnenia: 22.9.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 800 EUR/mesiac