Voľné pozície

Zmenový vedúci údržby


MIESTO VÝKONU PRÁCE : Nitra
PLAT : 1 800 EUR/mesiac, konečná mzda na základe skúseností, 0-15% ročný bonus, ďalšie benefity podľa internej smernice

Popis práce

PRÍLEŽITOSŤ
Úspešný kandidát bude na oddelení montáže zohrávať kľúčovú úlohu pri personálnom a technickom riadení tímu operatívnej časti údržby a jeho rozvoji, vyhodnocovaní prestojov na základe ich dĺžky a početnosti a tvorbe analýz s cieľom zvýšenia technickej dostupnosti. Zabezpečovanie chodu, procesov a ich implementovanie v praxi a zabezpečovanie ich dodržiavania.

ZMENNOSŤ: 4 zmeny, v budúcnosti možná úprava na 3 zmeny podľa potreby výroby

NÁPLŇ PRÁCE
• Podpora a riadenie implementácii nových častí linky
• Zabezpečovať implementácie PLC systémov, úpravu a tvorbu nových robotických programov
• Podporovať stratégiu rozvoja technológií, rozširovať/dodržiavať štandary a projekty neustáleho zlepšovania zariadení
• Plánovať, organizovať a rozvíjať štruktúru zmien údržby
• Podpora budovania a uvádzania výrobných zariadení do prevádzky počas uvádzania nových modelov a zmien v procese
• Zabezpečovať spoľahlivé riadiace a bezpečnostné systémy na ochranu robotov a iných výrobných zariadení na ochranu ľudí a majetku
• Riadiť tím technikov, formovať a podieľať sa na rozvoji a hodnotení tímu s cieľom neustáleho zlepšovania
• Zodpovednosť za zabezpečenie funkčnosti zariadení a za produkčné KPI, ako je uptime OPR a Cycle Time a monitorovanie spotreby energie vrátane projektov efektívnosti na zníženie odpadu a energie
• Vedenie procesu riešenia technických problémov a vyhodnocovanie chýb pomocou dostupných systémov a metodík údržby (Scada system, poruchová databáza zariadení, 8D reporty, analýza 5x prečo, Ishikawa …)
• Spolupráca s ostatnymi podpornými oddeleniami pri riešní úloh ohľadne implementácii, zmien v procese a modifikáciách na zariadení ako napr. priemyselné inžinierstvo, výroba, logistika..
• V prípade potreby kontakt a polupráca s externými dodávateľmi pri riešení technických problémov.
• Spolupráca aj s inými útvarmi v rámci závodu a zabezpečovať prepojenie pre technológie karosárne, lakovne, montáže a správe energií.

Požiadavky

ÚSPEŠNÝ KANDIDÁT
• Ukončené VŠ, prípadne SŠ vzdelanie v odbore mechatronik/elektrotechnik/priemyselné inžinierstvo
• Predchádzajúca skúsenosť na riadiacej pozícii v automotive alebo obdobnom odvetví
• Skúsenosť s riadením tímu na dennej báze pri riešení zložitých problémov
• Paragraf 22 samostatný Elektrotechnik
• Znalosti programovania a údržby, automatizácie, robotiky, riadenia pohybu, PLC a HMI. Porozumenie požiadaviek na komplexné spracovateľské zariadenia na zváranie, dávkovanie nitov, inline meracie systémy a kontroly
• Schopnosť riadiť neustále zlepšovanie technickej dostupnosti, OPR
• Znalosť bezpečnostných noriem, na vytváranie hodnotenia rizík pre priemyselné zariadenia
• Zmysel pre detail, analytické, organizačné schopnosti, schopnosť prevziať zodpovednosť
• Užívateľská znalosť aplikácií Google a MS Office (PowerPoint, Excel a Word a Project)
Výhodou:
• Znalosti a zručnosti v oblasti Lean Manufacturing, Six Sigma, Kaizen
• Zapojenie sa do mentoringu a rozvoja nových technikov a učňov.
• Paragraf 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
Predstavujeme

Centrum
zdravia
a pohody

Kde nájdete Fitness centrum, multifunkčné ihriská, stolný tenis a futbal, jogu, masáže, vyživového, psychologického a právneho poradcu
ID: 3421368  Dátum zverejnenia: 26.1.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 800 EUR/mesiac