Charakteristika spoločnosti

rodinná dopravná spoločnosť