Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť poskytuje vodoinštalačné, plynárenské a kúrenárske služby.